Overslaan en naar de inhoud gaan

DISCLAIMER

MM Printing verleent u hierbij toegang tot de website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. MM Printing behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
MM Printing spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MM Printing. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MM Printing nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteurs- en beeldrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MM Printing en haar licentiegevers. De samensteller van de website gebruikt voornamelijk eigen beeldmateriaal. Waar gebruik is gemaakt van beeldmateriaal van derden heeft MM Printing getracht te achterhalen bij wie de rechten liggen volgens de wettelijke bepalingen. Desondanks kan het voorkomen dat fotomateriaal niet voor publiek gebruik is vrijgegeven. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor gegronde redenen bestaan.
Nadere informatie: Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen. Met voorbehoud van alle rechten.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Toegevoegde waarde creëren, innovativiteit nastreven en optimale service verlenen: MM Printing is een drukkerij met visie. Vanzelfsprekend zijn de draaiende persen en printers het kloppend hart van ons bedrijf, maar al wat er omheen gebeurt is minstens zo belangrijk.

MM Printing garandeert altijd de beste match tussen vraag en antwoord.

Email Us

Contact

 Heraclesstraat 5A
5048 CG Tilburg

 T (+31) (0)13 535 09 09

 E info@mmprinting.nl